آلمان مهره فعال و منفعل مقابل روسیه

آلمان مهره فعال و منفعل مقابل روسیه

نقش آلمان در بحران جنگ، نقشی دو سویه است، هم به عنوان مهره‌ای تاثیر گذار که تصمیمات نظامی ناتو در پایگاه نظامی آمریکا در این کشور گرفته می‌شود و هم به عنوان تاثیر پذیر که در میان کشور‌های اتحادیه اروپا، بیشترین وابستگی را در انرژی و دیگر محصولات وارداتی به روسیه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از برلین؛ نقش آلمان در بحران جنگ، نقشی دو سویه است، هم به عنوان مهره‌ای تاثیر گذار که تصمیمات نظامی ناتو در پایگاه نظامی آمریکا در این کشور گرفته می‌شود و هم به عنوان تاثیر پذیر که در میان کشور‌های اتحادیه اروپا، بیشترین وابستگی را در انرژی و دیگر محصولات وارداتی به روسیه دارد.

با این حال مجلس آلمان بعد از اختلاف نظر‌های زیاد صادرات سلاح‌های سنگین به اوکراین را تصویب کرد.


در میان سیاستمداران عده‌ای این اقدام را باعث حضور مستقیم ناتو در جنگ و دارای پیامد‌های مخرب می‌دانند و برخی احزاب در دولت هم حمایت از اوکراین را با سلاح‌های مورد نیازش در اولویت قرار دادند.


حمیات آلمان از اوکراین و تحریم علیه روسیه ۱۴۰ میلیارد یورو بدهی برای دولت آلمان به بار آورده است.