انتشار همه آرای محاکم قضائی از تیرماه

انتشار همه آرای محاکم قضائی از تیرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی فرد در گفتگویی با صداوسیما درباره آخرین وضع انتشار آرای قضائی گفت: یکی از وظایف مطرح شده در سند تحول قضائی برای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، انتشار احکام صادره‌ی محاکم قضائی است.

وی گفت: در زمان تعیین شده انتشار احکام قضائی اجرایی می‌شود و زیرساخت‌های لازم هم فراهم شده است. بر اساس این بند قانونی همه احکام قضائی با دسترسی عام و البته با حفظ حریم خصوصی اشخاص منتشر می‌شود.

وی گفت: آرای منتشر شده علاوه بر دسترسی طرفین پرونده و عموم مردم در معرض نقد هم قرار دارد و ما از نقدهای احتمالی استفاده خواهیم کرد.