دانشگاه آزاد واحد امارات مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
مطالب
جمعه, 28 بهمن 1390 ساعت 02:32
با سلام در پی مقاومت آقای هاشمی فسنجانی با صدور حکم فرهاد دانشجو، دانشگاه آزاد اقداماتی تازه برای توسعه سیطره خود در خارج از کشور را در حال انجام دارد. دانشگاه آزاد واحد امارات(دوبی) که حیاط خلوت جواد جاسبی فرزند ارشد عبداله جاسبی میباشد در حرکتی عجیب به برگزاری دوره های دکتری بدون کنکور اقدام نموده است. شهریه این دوره ها بالغ بر 200 میلیون تومان و در رشته های مدیریت، حقوق، معماری، شهرسازی، روانشناسی و کامپیوتر قابل نام نویسی است. دکتر تقی ترابی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات اعلام نموده است که این رشته ها تحت پوشش واحد علوم و تحقیقات تهران اجرا شده و با این ترفند سعی به قانونی جلوه دادن این تصمیم نموده است. این در حالی است که این در ثبت نام اولیه این رشته ها اسامی مدیران سطح بالای دولتی، شهرداری، ساپیا و دستگاه قضایی کشور به چشم میخورد و سوال اصلی در این جاست که این مدیران از چه محلی قصد تأمین هزینه 200 میلیونی تحصیل خود را دارند. البته اغلب این مدیران با توافقات اقتصادی خارج از عرف و قانون با تقی ترابی ( دست نشانده جواد جاسبی) قبولی خود در مصاحبه حضوری این دوره ها را تضمین نموده اند قول انتقال به یکی از واحد های دانشگاه آزاد تهران را دریافت نموده اند. در حال حاضر جواد جاسبی که به دلایل نامعلومی بیش از 3 سال است که از کشور خارج شده و به دلایل امنیتی جرأت ورود به کشور را ندارد، یکی از محل های تأمین مالی خود را دانشگاه آزاد دوبی میداند و به کمک شریک قدیمی خود (تقی ترابی) اقدام به اخاذی از این گروه از شرکت کنندگان در دوره های دکتری واحد دوبی مینماید. در گزارشات بعدی درباره موجودی بانکی بیش از 5 میلیون دلاری این دانشگاه و پروژه های تباهی بیت المالی که توسط این افراد انجام میشود صحبت خواهد شد. در زیر لینک مربوط به توضیحات دوره دکتری موجود در وب سایت این دانشگاه آمده است. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ایمیل اینجانب مکاتبه کنبد. www.pubr-azmoon.com/archive/pdf/201111141505171930.pdf

با سلام

در پی مقاومت آقای هاشمی فسنجانی با صدور حکم فرهاد دانشجو، دانشگاه آزاد اقداماتی تازه برای توسعه سیطره خود در خارج از کشور را در حال انجام دارد.

دانشگاه آزاد واحد امارات(دوبی) که حیاط خلوت جواد جاسبی فرزند ارشد عبداله جاسبی میباشد در حرکتی عجیب به برگزاری دوره های دکتری بدون کنکور اقدام نموده است.

شهریه این دوره ها بالغ بر 200 میلیون تومان و در رشته های مدیریت، حقوق، معماری، شهرسازی، روانشناسی و کامپیوتر قابل نام نویسی است.

دکتر تقی ترابی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات اعلام نموده است که این رشته ها تحت پوشش واحد علوم و تحقیقات تهران اجرا شده و با این ترفند سعی به قانونی جلوه دادن این تصمیم نموده است.

این در حالی است که این در ثبت نام اولیه این رشته ها اسامی مدیران سطح بالای دولتی، شهرداری، ساپیا و دستگاه قضایی کشور به چشم میخورد و سوال اصلی در این جاست که این مدیران از چه محلی قصد تأمین هزینه 200 میلیونی تحصیل خود را دارند.

البته اغلب این مدیران با توافقات اقتصادی خارج از عرف و قانون با تقی ترابی ( دست نشانده جواد جاسبی) قبولی خود در مصاحبه حضوری این دوره ها را تضمین نموده اند قول انتقال به یکی از واحد های دانشگاه آزاد تهران را دریافت نموده اند.

در حال حاضر جواد جاسبی که به دلایل نامعلومی بیش از 3 سال است که از کشور خارج شده و به دلایل امنیتی جرأت ورود به کشور را ندارد، یکی از محل های تأمین مالی خود را دانشگاه آزاد دوبی میداند و به کمک شریک قدیمی خود (تقی ترابی) اقدام به اخاذی از این گروه از شرکت کنندگان در دوره های دکتری واحد دوبی مینماید.

در گزارشات بعدی درباره موجودی بانکی بیش از 5 میلیون دلاری این دانشگاه و پروژه های تباهی بیت المالی که توسط این افراد انجام میشود صحبت خواهد شد.

در زیر لینک مربوط به توضیحات دوره دکتری موجود در وب سایت این دانشگاه آمده است.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ایمیل اینجانب مکاتبه کنبد.

www.pubr-azmoon.com/archive/pdf/201111141505171930.pdf